Sains, Teknologi, Seni dan Budaya

Lakon ini merupakan sumbangan dari mas Imam-Garut sebagai penggubah Format dan peng-unggah serta Radio Swara Jakarta sebagai sumber. Lakon ini merupakan rekaman pentas langsung yang diselenggarakan tahun 1970-an. Dari judul cerita, mungkin bagi sutresna wayang kulit bisa menebaknya yang jelas saya sendiri belum denger baru selesai ngunduh.


Untuk yang penasaran ingin menikmati jalan ceritanya monggo pinarak ing mriki

Iklan

Comments on: "Ki Nartosabdho_Pendawa Puruhito" (8)

 1. totok aliet said:

  Wilujeng siyang Bapa Listanto Edy… nuwun sewu… manawi kepareng kula nyuwun password KNS jangkep kagunganipun arsip ing blog panjenengan… tuwin tata caranipun madosi password kados pundi ?… anglenggana kula tiyang gaptek mila kula tetanya … sadereng lan sasampunipun kula ngaturaken panuwun … kula nuwun … rahayu ( totok aliet )

  • listantoedy said:

   mas Totok…wah kula mboten apal je…cobi mas…njenengan masuk ke wayangprabu.com lajeng klik panggenan MILIS…lajeng njenengan daftar dados anggota…sesampunipun kadaftar mangke saged mirsani sedaya password dalang2 ingkang wonten…kalebet kangge ngunduh wayang ing blog kula…
   Nuwun sampun mampir

   • totok aliet said:

    Wilujeng sonten, nuwun … kula sampun terdaftar wonten PPW Wayang Prabu nanging saperangan KNS kagungan panjenengan dereng mlebet daptar arsipipun Mas Prabu … mliginipun lampahan Pendhawa Puruhita … namung angka 2 lan 7 ingkang saged dipun download tanpa ngangge password … handadosaken kawuningan … menggah ing salajengipun kados pundi caranipun kula saged ngunduh lampahan kasebat ing nginggil … nyuwun pitedah ing salajengipun … nuwun… rahayu rahayu rahayu.

 2. Edy Listanto said:

  Mas Totok…benjang kula caosi pwdipun…amargi menika ingkang nginggah aken mas Imam (Garut)….

  • totok aliet said:

   nyadhong duka Mas Lis … kula ingkang kalepyan … amargi kula taksih ngginakaken daptar password ingkang LAMI … sareng kula tingali password ingkang ENGGAL Pendhawa Puruhita sampun kadaptar … ing wusana sadereng lan sasampunipun kula ngaturaken agenging panuwun … nuwun… nuwun… rahayu rahayu rahayu .

 3. totok aliet said:

  kawula nuwun, wilujeng sonten MAS LIST … keparengna ngaturi wuninga lan nyuwun pitedah … Pandhawa Puruhita ingkang angka 6 lan 7 mboten saged kula undhuh … punapa pancenipun cacad inggih ? … katrangan wonten IDM “error” … lajeng kados pundi kula ndherek miterang murih tambah seserepan kula … ing bab ngundhuh-mangundhuh … ( kula mboten pana ing basa manca … awit basa Jawi kula inggih morat-marit ) … matur nuwun … rahayu ingkang sami pinanggih … nuwun

  • Edy Listanto said:

   saya sendiri awalnya juga ngunduh yang di-upload mas Imam semuanya lancar. Coba diulang lagi….biasanya gak ada masalah…dan baru anda yang kasih laporan…silahkan coba lagi…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: