Sains, Teknologi, Seni dan Budaya

Semar Kuning….setunggaling lampahan ingkang kagarap dening Ki Nartosabdho. mbok menawi saged kagolongaken carios Carangan, nanging ing wingking carios wonten pangandikane Ki Semar (Btr Ismaya) ingkang ngandika minangka hukumanipun dumateng Sri Kresna..dene Abimanyu lan Siti Sundari ing tembene mboten kagungan turunan. Lampahan menika ugi sampun nate dipun pasang ing WP, nanging rumiyin kualitasipun kirang sae lan mono lajeng kula convert dados pseudoStereo. Convert enggal menika sumberipun saking sumbangan mas Santoso (Bandung).

Dene isi cariosipun mekaten:

Ing Dwarawati, Sri Kresna nggadahi pangangkah bade malakrama-aken Siti Sundari kaliyan Abimanyu, nanging amargi Janaka nembe jengkar ingkang mboten pepoyan…lajeng penganten kekalih kadaupaken tanpa dipun tenggani Harjuna. Lha, ing mriki Sri Baladewa sangat mboten sarujuk, nanging Sri Kresna rumaos kuwaos lan minangka titising Sang Hyang Wisnu tartamtu bade kalis ing sambekala. Dumadakan, Ki Semar midanget babagan meniko sigra gupuh2 minggah ing paseban..lan caos pemut dumateng kalimpute Sri Kresna. Sri Kresna mboten rena penggalih lan duka, lajeng kuncung-ipun ki lurah Semar dipun kecohi dening sang Abimanyu…
Lha kados pundi saklajengipun carios menika:

Monggo KULA ATURI MUNDUT ING MRIKI

Iklan

Comments on: "Ki Nartosabdho; Semar Kuning" (6)

 1. prewangan said:

  Apa password untuk download Semar Kuning?

  • listantoedy said:

   silahkan masuk ke milist PPW wayangprabu.com mas…password dah dipasang mas Prabu…

 2. Ariyadi said:

  ndherek ngundhuh kang mas ..matur nuwun sanget ..kangge malem mingguan.

 3. A.Mulyawan said:

  Nuwun sewu Mas badhe ngangsu kawruh,sampun kirang langkung seminggu meniko menawi kulo download file ( umpaminipun Semar Kuning ) saking Media Fire kok mboten saget njih?
  Kinten2 kenging menopo njih? Matur nuwun sakdderengipun.

 4. Derek ngundhuh Semaar Kuning Ki Narto Sabdo, swntenipun kang ngangeni boten wonten ingkang nyameni. Matur nuwun sanget, saget damel tamba kangen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: