Sains, Teknologi, Seni dan Budaya

KNS_Kongso Adu Jago

Kemelut negara Mandura tak kunjung reda, disebabkan tingkah anak angkat sang raja bernama Kongsodewo yang berambisi ingin menggantikan tahta Kerajaan Mandura. Oleh karena itu tidak sedikit dari anak Prabu Basudewa menjadi korban pembunuhan. Melihat hal itu atas inisiatif sang Prabu Basudewa, Raden Kakrasana, Narayana dan Bratajaya kemudian diasingkan ke Desa Widarakandang. Namun demikian keberadaan ketiga anak tersebut telah diketahui oleh Kongso. Kemudian usaha untuk membunuh ketiga anak Basudewa tersebut, Kongso menggunakan cara mengadakan adu jago manusia, antara Mandura dan Kadipaten Sengkapura. Berkat kesatuan dan ketulusan hati demi memayu hayuning bawana dan atas rahmat Allah swt, putra Mandura berhasil mengurungkan niat jahat Kongsodewa dan berakhir dengan kematiannya.

Lakon ini merupakan sumbangan para sutresna Ki Nartasabdha, lan sumber dikonversi ke MP3 oleh mas Imam Bashori.

Untuk dapat menikmati lakon ini secara lengkap silahkan DIUNDUH DI SINI……monggo

Iklan

Comments on: "KNS_Kongso Adu Jago" (11)

 1. wah lakone rame niki mas, tp pass word-e nopo nggih?………..

 2. minta passwordnya mas…matur nuwun

 3. kepareng nyuwun password kagem ngunduh Kongso adu jago.
  saged dipun kintun ing ud_anto@yahoo.com
  maturnuwun

 4. kang passwordnya apa ya?? pengen download nih?? 🙂

 5. Keparenga sumela atur Mas List. saha nyuwun gunging aksami mbok menawi atur kula menika ndadosaken kiranging kapranan penggalih panjenengan. nalika kula mbikak KNS lampahan Wiratha Parwa, ing ngriku mbuten woten password ipun kanthi gampil saget kaundhuh purna sedaya file file lampahan ringgitipun. Nanging wonten lampahan Kongso adu jago. kawontenan file file ipun mboten jangkep kathik malah dipun paringi password. Nuwun sewu kemawon nggih Mas List. tiyang jawi menika unik tur nyleneh sanggitipun. bade nderek nguri uri kabudayan ipun piyambak kemawon kok ngrekaos……..
  mBok menawi cocok kaliyan uran uran kina. Ri uri, ri uri, (nguri uri budaya Jawi) njang anjang midodari, celeret tiba nyemplung, melendhung kembange apa, mbang glepang, mbang glepang sidane tibane larang, larang larang ya luwung timbangane ora ana… sak lajengipun. Wonten malih tuladhanipun. Kopi ingkang paling awis piyambak meniko kopi ingkang dados tainipun para luwak, badheyo kados pundi kemawon nami tai tetepo tai, pancen tiyang jawi meniko aneh, Saya malih ing jaman samangke, menawi jaman rumiyin wonten bebasan Godhong kates isa gawe lega, wedang limun gawe wisuna (kaliyan pil ngelu). Tempe bosok bisa digawe bumbu, Roti biskuit ana racune (Kemutan mboten kasus Biskuit bercaun rumiyin menika).. namung ing mriki ingkang kula suwun, mbok inggiha nggampilaken caranipun, amargi menawi tiyang utawi Priyayi ingkang sampun sepuh sepuh ingkang kawontenanipun sampun purna tugas (pensiunan) kados kawula menika dumukipun driji wonten tombol tombol keybord sampun grothal grathul, kamangka anak anak sampun sumebar angkahipun taksih kepingin dolanan komputer. Mesthi kemawon pangertosan pangertosan modern kirang sanget. mbok inggiho cara caranipun dipun damel gampil waton danganan ingkang kadhasaraken wonten situs panjenengan laris ingkang tumbas saha ingkang ngundhuh tiyang tiyang sepuh ingkang betahaken. Maturnuwun saha nyuwun samudra pangaksami awit lancangipun atur kula…….

  • listantoedy said:

   monggo kula aturi tindak wayangprabu.com lajeng gabung MILIS PPW..ing mriku bade saged pinanggih passwordipun

 6. Sujarno Dwijo Susastro said:

  File 5 & 6 menapa boten wonten Pak Edy?

 7. Adi Susetyo said:

  Leres P. Edy, file ingkang no 5 & 6 kadosipun kesingsal…nyuwun duka manawi lepat…sugeng patepangan…nuwun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: