Sains, Teknologi, Seni dan Budaya

Posts tagged ‘Ki Nartasabdha; Bale Golo-golo; Dewi Nagagini; Condongraos; Pakdhe’s Site’

KNS_Bale Golo-golo

Nyuwun sewu sedayanipun..khususipun dumateng Pakdhe. Lampahan menika kula pasang ing mriki kanthi tujuan ngentheng2i sederek2 ingkang radi kerepotan menawi ngunduh saking sumber aslinipun: Pakdhe’s Site. Nanging kanthi rasa hormat lan mboten ngirangi kandungan ceritanipun kula nyuwun ijin Pakdhe mugi2 saged migunani tumrap sesami penggemar Ki Nartosabdho. File2 lakon menika sengaja kula pecah2 saking file aslinipun (per file sekitar 2.5 jam) dados alit-alit (per file sekitar 30 menitan) lan kanthi bitrate 32 kbps 22.05 Hz.

Isi carios meniko dipun wiwiti, awit ngemban amanah saking prabu Pandhu…Adipati Destarastra nggadahi pangajab bade maringaken nagari Astina dateng Pandawa….nanging awit paekanipun Sengkuni lan Kurawa….pangajab wau satemah gagar wigar tanpa karya. Menapa tha menggah ingkang dados penyebabipun….KULA KINTEN mas Jamansemana ingkang bade njlentrehaken…..matur nuwun.

Lha, menawi panjenengan sami bade mirengke saged ngunduh file3ipun wonten ING MRIKI

Awan Tag