Sains, Teknologi, Seni dan Budaya

Posts tagged ‘Ki Nartosabdho; Condong Raos; Kongsodewo; Kakrasana dan Narayana’

KNS_Kongso Adu Jago

Kemelut negara Mandura tak kunjung reda, disebabkan tingkah anak angkat sang raja bernama Kongsodewo yang berambisi ingin menggantikan tahta Kerajaan Mandura. Oleh karena itu tidak sedikit dari anak Prabu Basudewa menjadi korban pembunuhan. Melihat hal itu atas inisiatif sang Prabu Basudewa, Raden Kakrasana, Narayana dan Bratajaya kemudian diasingkan ke Desa Widarakandang. Namun demikian keberadaan ketiga anak tersebut telah diketahui oleh Kongso. Kemudian usaha untuk membunuh ketiga anak Basudewa tersebut, Kongso menggunakan cara mengadakan adu jago manusia, antara Mandura dan Kadipaten Sengkapura. Berkat kesatuan dan ketulusan hati demi memayu hayuning bawana dan atas rahmat Allah swt, putra Mandura berhasil mengurungkan niat jahat Kongsodewa dan berakhir dengan kematiannya.

Lakon ini merupakan sumbangan para sutresna Ki Nartasabdha, lan sumber dikonversi ke MP3 oleh mas Imam Bashori.

Untuk dapat menikmati lakon ini secara lengkap silahkan DIUNDUH DI SINI……monggo

Awan Tag